26, 2017:
() . (1909-1966)

            

.

, "-
!..."1

- . .
.()
2
. -

3 , ,-
4
5
""6


: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:
Copyright 2009 - 2017 RabotnoVreme.Net.
, :