23, 2024:(-
) . . (1608-1647)
. ""


. -

.
() , 8-
-

"". - ,
. . (1595-1632)


,
, "-
!..."
() (1806-1873)


.
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:

:
-
.
Copyright (c) 2024 RabotnoVreme.Net.
, :